Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat.

 

FacultateModalitate de admitere
Administrație și Afaceri- Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de Bacalaureat;

- Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

* Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc la o dată ce va fi anunțată ulterior (cu excepția celor cu certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS).
Geologie și GeofizicăMedia generală a examenului de Bacalaureat 100%
Litere

Specializări:
• Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă
• Literatură universală şi comparată – O limbă şi literatură modernă
• Ştiinţe ale informării şi documentării
• Comunicare şi relaţii publice IFR
• Studii europene
• Asistenţă managerială şi administrativă
Media de admitere= (media examenului de bacalaureat + obținută la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat) / 2
Limbi și Literaturi Străine

Specializări:
• Limbă și Literatură (A) Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Rusă, Bulgară, Polonă, Sârbă, Ucraineană, Maghiară, Neogreacă, Rromani + Limbă și literatura (B) – Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Coreeană, Persană, Hindi, Rusă, Latină, Română

• Studii culturale - Studii iudaice

• Limbi moderne aplicate: Engleză A + Limba B (Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Rusă, Cehă, Slovacă)
Media generală a examenului de Bacalaureat