Cum poţi intra la facultate? O formulă mixtă de admitere: o proba scrisă şi media de la bac/notele de la disciplinele de la bac

Sunt facultăţi care propun o formulă mixtă de admitere: o probă scrisă şi media de la bacalaureat sau notele de la disciplinele de la bacalaureat relevante pentru domeniul ales de candidat, fiecare cu o anumită pondere.

FACULTATEACONCURS DE DOSARE
FIZICĂ
*Fizică, Fizică în limba engleză, Fizică medicală , Biofizică, Fizică Informatică, Fizică tehnologică
75% media generală la examenul de bacalaureat, 25% test grilă
Test grilă – dat la alegere din tematica examenului de bacalaureat pentru una din cele cinci discipline (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) aparţinând ariilor curriculare „Matematică şi Ştiinţe” şi respectiv „Tehnologii”
GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ60% media examenului de bacalaureat, 40% Test grilă
GEOGRAFIE
*Geografie Bucureşti, Geografia turismului Bucureşti, Planificare teritorială Bucureşti, Hidrologie şi Meteorologie Bucureşti, Cartografie Bucureşti, Geografia Turismului Drobeta Turnu Severin, Geografia turismului Sighişoara, Geografia Turismului Călimăneşti, Planificare teritorială Drobeta Turnu Severin, Geografia mediului Bucureşti
50% media examenului de bacalaureat, 50% Test grilă din Geografie cls. a XII-a
LITERE
*Limba și literatura română – Limba și literatură străină, Etnologie, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Asistenţă managerială şi secretariat - Crevedia, Comunicare și relații publice IFR, Ştiinţe ale informării şi documentării
Media aritmetică calculată pe baza următorului algoritm:
- nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere;
- media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere
LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
*Studii americane
50 % media examenului de bacalaureat, 50% – o probă scrisă la lb. engleză de 1h30
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ*Matematică, Matematici aplicate, Matematică Informatică, Informatică, Tehnologia informației:
20% media examenului de bacalaureat, 80% Media de la lucrarea scrisă

*Informatică ID:
70% – nota obţinută la disciplina Matematică la examenul de bacalaureat, 30% nota oţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele, la alegere: Biologie/Chimie/Fizică/Informatică
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
*Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF (Bucureşti, Focşani, Buzau, Crevedia)
Probă de aptitudini eliminatorie (Admis/Respins) : Abilităţi artistice şi de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) şi media examenului de bacalaureat
SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
*Sociologie , Antropologie, Resurse Umane, Asistenţă Socială, Asistenţă Socială ID
50% nota la proba scrisă de la bacalaureat la Limba și literatura română , 50% nota probei scrise la una din disciplinele de la bacalaureat, la alegere (Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică şi argumentare)
ȘTIINȚE POLITICE
*Ştiinţe Politice, Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză, Studii de Securitate – cu module opționale în Limba Română, Engleză, Franceză
1. Pentru studiile universitare într-o limbă străină se va da o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins;
2a. Pentru absolvenţii liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetică a notelor obţinute la examenul de bacalaureat la probele obligatorii de limba română şi de istorie;
2b.Pentru absolvenţii liceelor cu profil real se va face media aritmetică a notelor obţinute la examenul de bacalaureat la probele obligatorii de limba română şi de matematică.
TEOLOGIE ORTODOXĂ*Teologie Ortodoxă Pastorală: 50% Media examenului de bacalaureat, 50% Nota la testul grilă

*Artă Sacră: probă eliminatorie (desen) și media examenului de bacalaureat
TEOLOGIE BAPTISTĂ40% Media examenului de bacalaureat, 60% Nota eseu
TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂInterviu 50%, media examenului de bacalaureat 50%

Tags: , ,

Top