Cum poţi intra la facultate? O formulă mixtă de admitere

FACULTATEAFORMĂ MIXTĂ DE ADMITERE
Facultatea de Chimie

75% media generală a examenului de bacalaureat și 25% test grilă (la alegere: chimie organică, sau chimie anorganică și generală).
Facultatea de Fizică75% media generală a examenului de bacalaureat și 25% test grilă dat din tematica de la examenul de bacaluareat pentru una din disciplinele la alegere din aria curiculară Matematică și Științe (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie)
Facultatea de Geografie25% media generală a examenului de bacalaureat și 75% nota la proba scrisă din tematica propusă (Geografie)
Facultatea de Geologie și Geofizică
Specializarea Geologie
60% media generală a examenului de bacalaureat și 40% test grilă
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Specializarea Studii Americane
50% media generală a examenului de bacalaureat și 50 % proba scrisă la limba engleză.
Facultatea de Matematică și Informatică
Specializarea Tehnologia Informației
Specializarea Informatică IF
Specializările Matematică, Matematică informatică și Matematici aplicate
20% media generală a examenului de bacalaureat și 80% media de la lucrarea scrisă.
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Buzău), Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focșani)
Probă de aptitudini – eliminatorie: abilităţi artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) și media generală a examenului de bacalaureat.
Facultatea de Științe Politice
Specializările Ştiinţe politice (în limba engleză) și Ştiinţe politice (în limba franceză)
1.Probă orală de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis / respins.

2.Evaluarea competențelor specifice dobândite după cum urmează:
- pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba română și de istorie,
- pentru absolvenții liceelor cu profil real se se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba română și de matematică.
- pentru departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se vor lua în calcul: a. media generală a examenului de bacalaureat, b. nota de la disciplina obligatorie de limba română.
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Specializarea Teologie ortodoxă pastorală și Teologie ortodoxă pastorală (extensie City Unity College, Atena - în curs de autorizare)
50% media generală a examenului de la bacalaureat și 50% proba scrisă.
Facultatea de Teologie Baptistă
Specializarea Teologie Baptistă - Asistență socială
40% media generală a examenului de la bacalaureat și 60% eseu.
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
50% media generală a examenului de la bacalaureat și 50% colocviu.
Departamentul CREDISprobă de aptitudini - eliminatorie: abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) și
media generală a examenului de bacalaureat
Top