Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă.

Facultatea

Modalitate de admitere

Facultatea de Chimie
 1. Media generală la examenul de bacalaureat – 75%
 2. Medie test grilă (la alegere: chimie organică sau chimie anorganică şi generală – 25%
Facultatea de Fizică

 

 1. Media generală la examenul de bacalaureat – 50%
 2. Punctajul obţinut la testul grilă (la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) – 50%
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Specializarea

 • Studii Americane
 

 1. Media generală la examenul de bacalaureat – 50%
 2. Examen scris la limba engleză – 50%

 

Facultatea de Matematică și Informatică

Specializările: Matematică, Informatică, Calculatoare și tehnologia informației, Informatică (ID)

 1. Media generală la examenul de bacalaureat – 20%
 2. Media de la examenul scris – 80%;
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Specializările

·         Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani) – IF

 

·         Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București) – ID

 

 1.  Probă de aptitudini eliminatorie (oral) – abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) – notată cu admis/respins
 2. Media generală la examenul de bacalaureat

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Specializarea: Artă sacră

 

 

Specializarea: Teologie ortodoxă pastorală

 

 

 

Specializările: Teologie ortodoxă – Asistență Socială, Teologie ortodoxă didactică

 

 

 1. Test de verificare a aptitudinilor socio-umane
 2.  Probă de concurs: desen (50% din media de admitere)
 3.  Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)

 

 1.  Test de aptitudini socio-umane
 2. Probă eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale
 3. Test-grilă din teologie dogmatică (50% din media de admitere)
 4. Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)

 

 

 1. Test de verificare a aptitudinilor socio-umane
 2. Interviu  (50% din media de admitere)
 3. Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)

 

 

 

 

Teologie Romano-Catolică
 1. Media examenului de bacalaureat
 2. Colocviu