Cum poți intra la facultate? O formă mixtă de admitere

FACULTATEAFORMĂ MIXTĂ DE ADMITERE
Facultatea de Chimie

75% medie examen bacalaureat + 25% medie test grilă (la alegere: chimie organică/chimie anorganică şi generală
Facultatea de Fizică1.Media generală la examenul de bacalaureat: 70%
2.Punctajul obţinut la testul grilă: 30%
Facultatea de Geografie25% media la bacalaureat + 75% nota la proba scrisă
Facultatea de Geologie și Geofizică
Specializarea Geologie
40% Test grila + 60% Medie bacalaureat
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Specializarea Studii Americane
Examen scris + media de bacalaureat
Facultatea de Matematică și Informatică
Specializarea Tehnologia Informației
Specializarea Informatică IF
Specializările Matematică, Matematică informatică și Matematici aplicate
80% media de la lucrarea scrisă; 20% media examenului de bacalaureat
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani)
Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text); medie bacalaureat
Facultatea de Teologie OrtodoxăSpecializarea Artă sacră
Test eliminatoriu aptitudini socio-umane şi desen + Concurs de dosare
Specializarea Teologie ortodoxă pastorală
Test eliminatoriu aptitudini socio-umane, dicţie şi aptitudini muzicale +Probă scrisă
Teologie ortodoxă pastorală (extensie City Unitt College)
Probă scrisă + 50% Media de la bacalaureat
Specializările Teologie ortodoxă Asistență socilală și Teologie ortodoxă didactică
Test eliminatoriu aptitudini socio-umane + Concurs de dosare
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
50% generală a examenului de la bacalaureat și 50% colocviu
Departamentul CREDISProba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text); medie bacalaureat
Top