Cum poți intra la facultate? O formă mixtă de admitere

FACULTATEAFORMĂ MIXTĂ DE ADMITERE
Chimie

1. Media generală la examenul de bacalaureat - 75%
2. Medie test grilă (la alegere: chimie organică sau chimie anorganică şi generală - 25%
Fizică1. Media generală la examenul de bacalaureat - 55%
2. Punctajul obţinut la testul grilă (la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) - 45%
Limbi şi Literaturi Străine

Specializarea: Studii Americane


1. Media generală la examenul de bacalaureat - 50%
2. Examen scris - 50%
Matematică şi Informatică

Specializările: Matematică, Matematică - Informatică, Matematici aplicate, Informatică (IF), Tehnologia Informației


1. Media generală la examenul de bacalaureat - 20%
2. Media de la examenul scris - 80%;
Psihologie şi Științele Educației

Specializările:
• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani) - IF


• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București) – ID


• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID
1. Probă de aptitudini eliminatorie (oral) - abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) - notată cu admis/respins

2. Media generală la examenul de bacalaureat.


Teologie Ortodoxă

Specializarea: Artă sacră
Specializarea: Teologie ortodoxă pastorală


Specializarea: Teologie ortodoxă - Asistență Socială, Teologie ortodoxă didactică

1. test de verificare a aptitudinilor socio-umane
2. probă de concurs: Desen (50% din media de admitere)
3. media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)

1. test de aptitudini socio-umane
2. probă eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale
3. test-grilă din Teologie Dogmatică (50% din media de admitere)
4. media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)


1. test de verificare a aptitudinilor socio-umane
2. interviu (50% din media de admitere)
3. media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)
Teologie Romano-Catolică
1. Media examenului de bacalaureat
2. Colocviu

Top