Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă.

 

Facultatea Specializarea Forma de concurs
Administraţie şi Afaceri Administrarea afacerilor (în limba engleză) – Business administration Proba 1 – Proba eliminatorie de limbă Engleză, notată cu calificativul ADMIS/RESPINS

Proba 2  – 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;

Proba 3 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

Jurnalism  

Comunicare și relații publice (ID şi IF)

 

Eseu motivațional (formă diferită pentru fiecare specializare: Jurnalism, Publicitate, Comunicare și Relații Publice) – 40% (nota pe eseu este alcătuită din: 30% eseu motivațional + 10% – punct din oficiu) Eseul va fi depus la înscriere.

Nota: media generală a examenului de bacalaureat – 20%.

Nota la proba scrisă la limba și literatura româna a examenului de bacalaureat – 20%.

Nota la prima limbă străină (Media obținută la prima limbă străină pe parcursul anilor de studiu liceal) – 20%.

Jurnalism (ID şi IF)
Publicitate (ID şi IF)
Limbi Străine  

 

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) /Limba română

Engleză avansați (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50% Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba engleză 50%), germană avansați (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50% Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba germană 50%), germană începători (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină, alta decât limba germană 50%), franceză avansați  (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba franceză 50%), Neerlandeza, Spaniola, Araba, Chineza, Japoneza, Turca  (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină 50%), Italiană, Portugheză, Rusă, Slave(croată, sârbă, slovacă) (Media de la Bacalaureat)
Traducere şi interpretare Traducere și interpretare Engleză A (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba engleză 50%), Traducere și interpretare Franceză A (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba franceză 50%), Traducere și interpretare Germană A (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba germană 50%), Traducere și interpretare Spaniolă A , Italiană A, Rusă A  (Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limba străină 50%)
Studii americane Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50%+Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba engleză 50%
Matematică și Informatică Matematică Concursul de admitere constă într-o singură probă: evaluarea dosarului de admitere. Media de admitere se calculează după formula: 20%  media generala de la bacalaureat + 80%  punctaj specific fiecărui domeniu de licență, calculat in funcție de note de la  bacalaureat și de rezultate obținute la olimpiadele și concursurile școlare, conform metodologiei proprii.
Informatică IF
Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI).
Teologie Romano-Catolică Teologie Romano-Catolică Asistență socială Concurs de dosare și interviu online
Studii religioase

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere