Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă.

 

FacultateaModalitate de admitere
Chimie1. Media generală a examenului de Bacalaureat - 75%

2. Media testului grilă (la alegere: chimie organică sau chimie anorganică şi generală - 25%
Fizică1. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%

2. Punctajul obţinut la testul grilă (la alegere din tematica examenului de Bacalaureat la una din cele cinci discipline Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) - 50%
Limbi și Literaturi Străine

Specializarea
• Studii Americane


1. Media generală a examenului de Bacalaureat - 50%

2. Examen scris la limba engleză - 50%
Matematică și Informatică

Specializările:
• Matematică
• Informatică
• Tehnologia informației


1. Media generală a examenului de Bacalaureat - 20%

2. Nota examenului scris - 80%;
Psihologie și Științele Educației

Specializările
• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani) - IF

• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București) – ID


1. Probă de aptitudini eliminatorie (oral) - abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) – notată cu admis/respins

2. Media generală a examenului de Bacalaureat
Teologie Ortodoxă

Specializări:

• Artă sacră


• Teologie Pastorală

• Teologie Didactică
• Teologie - Asistență Socială

1. Test de aptitudini socio-umane
2. Probă de concurs: desen (50% din media de admitere)
3. Media examenului de Bacalaureat (50% din media de admitere)
1. Test de aptitudini socio-umane
2. Probă eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale
3. Test-grilă din Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media de admitere)
4. Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)1. Test de aptitudini socio-umane
2. Interviu (50% din media de admitere)
3. Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)

Romano-Catolică1. Media examenului de bacalaureat
2. Colocviu