Cum poți intra la facultate? O formă mixtă de admitere

FACULTATEAFORMĂ MIXTĂ DE ADMITERE
Chimie

1. Media generală la examenul de bacalaureat - 75%
2. Medie test grilă (la alegere: chimie organică/chimie anorganică şi generală - 25%
Fizică1. Media generală la examenul de bacalaureat - 65%
2. Punctajul obţinut la testul grilă - 35%
Geologie şi Geofizică
Specializarea Geologie
1. Media generală la examenul de bacalaureat: 60%
2. Punctajul obţinut la testul grilă: 40%
Limbi şi Literaturi Străine
Specializarea Studii Americane
1. Media generală la examenul de bacalaureat - 50%
2. Examen scris - 50%
Matematică şi Informatică
Specializările: Matematică, Matematică - Informatică, Matematici aplicate, Informatică (IF), Tehnologia Informației
1. Media generală la examenul de bacalaureat - 20%
2. Media de la lucrarea scrisă - 80%;
Psihologie şi Științele Educației
Specializările: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1. Probă de aptitudini eliminatorie (oral) - abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text);
2. Media generală la examenul de bacalaureat
Psihologie şi Științele Educației
Specializarea: Pedagogie în limba engleză
1. Probă de competență lingvitică (limba engleză) evaluat cu admis / respins
2. Eseu motivațional în limba engleză evaluat cu admis / respins
3. Media generală la examenul de bacalaureat
Teologie Ortodoxă
Specializarea: Artă sacră
1. probă eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane
2. probă de concurs: Desen (50%)
3. Media examenului de bacalaureat (50%)
Teologie Ortodoxă
Specializările: Teologie ortodoxă pastorală
1. probă eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane
2. probă eliminatorie: Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale
3. probă de concurs: Test-grilă din Teologie Dogmatică (50%)
4. Media examenului de bacalaureat (50%)
Teologie Ortodoxă
Specializările: Teologie ortodoxă - Asistență Socială, Teologie ortodoxă didactică
1. probă eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane
2. probă de concurs: Interviu (50%)
3. Media examenului de bacalaureat (50%)
Departamentul CREDIS
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID
1. Proba de aptitudini eliminatorie (oral) – abilități artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text);
2. Media generală la examenul de bacalaureat
Top