Cum poți intra la facultate? O formă mixtă de admitere

FACULTATEAFORMĂ MIXTĂ DE ADMITERE
Chimie

1. Media generală la examenul de bacalaureat - 75%
2. Medie test grilă (la alegere: chimie organică/chimie anorganică şi generală - 25%
Fizică1. Media generală la examenul de bacalaureat - 60%
2. Punctajul obţinut la testul grilă - 40%
Geologie şi Geofizică

Specializarea: Geologie

1. Media generală la examenul de bacalaureat: 60%
2. Punctajul obţinut la testul grilă: 40%
Limbi şi Literaturi Străine

Specializarea: Studii Americane

Specializarea : Limba și Literatura rromani - Limba și Literatura română / O limbă și Literatură modernă

1. Media generală la examenul de bacalaureat - 50%
2. Examen scris - 50%

1. Interviu - 50%
2. Media examenului de bacalaureat - 50%
Matematică şi Informatică

Specializările: Matematică, Matematică - Informatică, Matematici aplicate, Informatică (IF), Tehnologia Informației


1. Media generală la examenul de bacalaureat - 20%
2. Media de la examenul scris - 80%;
Psihologie şi Științele Educației

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani)
Specializarea: Pegadogie în limba engleză

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID

1. Probă de aptitudini eliminatorie (oral) - abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text);
2. Media generală la examenul de bacalaureat.

1. Probă de competență lingvitică (limba engleză) evaluat cu admis / respins;
2. Eseu motivațional în limba engleză evaluat cu admis / respins;
3. Media generală la examenul de bacalaureat;


1. Proba de aptitudini eliminatorie (oral) – abilități artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text);
2. Media generală la examenul de bacalaureat.
Teologie Ortodoxă

Specializarea: Artă sacră
Specializarea: Teologie ortodoxă pastorală
Specializarea: Teologie ortodoxă - Asistență Socială, Teologie ortodoxă didactică

1. Probă eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane;
2. Probă de concurs: Desen.


1. Probă eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane;
2. Probă de concurs: Test-scris din Teologie Dogmatică.


1. Probă eliminatorie: test de verificare a aptitudinilor socio-umane;
2. Probă de concurs: Interviu - Teologie Dogmatică.
Teologie Romano-Catolică
1. Concurs de dosare;
2. Colocviu.
Top