Cum poți intra la facultate? Media examenului de bacalaureat

FACULTATEACONCURS DE DOSARE
Administrație și Afaceri

Specializările:
• Administrație Publică

• Administrarea Afacerilor

• Marketing

• Business administration*
1. 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat

2. 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.)

*proba eliminatorie va reprezenta testul de limbă Engleză, notat cu calificativul ADMIS/RESPINS

Geologie și Geofizică
Media generală la examenul de bacalaureat
Limbi şi Literaturi Străine

Specializările:
• O limbă și o literatură modernă (A) - O limbă și o literatură modernă (B) / Limba Rromani (Limbile: Italiană, Portugheză, Rusă, Cehă, Bulgară, Sârbă, Ucraineană, Maghiară

• Limba şi literatura neogreacă A - Limba şi literatura modernă B (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Persană, Hindi, Coreeană, Latină, Rusă) /Limba şi literatura română B

• Filologie Clasică (Limba și Literatura latină (A) - Limba și Literatura greacă (B))

• Limbi moderne aplicate

• Studii iudaice


Media generală la examenul de bacalaureat
Litere

Specializările:
• Limba şi literatura română - o limbă şi literatură străină
• Literatură universală și comparată - O limbă și literatură străină
• Ştiinţe ale informării şi documentării
• Comunicare şi Relaţii Publice (IFR)
• Studii europene
• Asistenţă managerială şi secretariat
1. nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere

2. media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere


Top