Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat.

 

Facultatea Specializarea Forma de concurs
Administrație și Afaceri Administrație publică 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;

50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.)

Administrarea afacerilor
Marketing
Cibernetică economică
Biologie Biologie  

Concurs de dosare – 100% media de la examenul de Bacalaureat

Biochimie
Ecologie și protecția mediului
Chimie Chimie Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale:

I. Nota obținută  la examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura Română;

II. Media obținută la disciplina Chimie  pe parcursul anilor de studiu liceal;

Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicală
Fizică Fizică  

 

Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

 

Fizică / Physics (în lb.engleză)
Fizică medicală
Fizică informatică
Biofizică
 Fizică tehnologică
Geologie și Geofizică Geologie  

Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

 

Inginerie geologică
Geofizică
Litere Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă) / Limba și literatura latină  

 

Media de admitere = (media examenului de Bacalaureat + nota obţinută la proba scrisă de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat)/2

Literatură universală și comparată— O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă) / Limba și literatura latină
 Comunicare și relații publice (IF și IFR)
Științe ale informării și documentării
 Studii europene
Etnologie*

*va organiza examen de admitere numai în situaţia în care conducerea Facultăţii vor considera oportun.

Asistenţă managerială și administrativă
Limbi și Literaturi Străine Limba și literatura neogreacă – Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/ germană/hindi/italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/ suedeză)/Limba și literatura latină/ Limba și literatura română  

 

 

 

Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

 

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) /Limba și literatura română

*pentru limbile Italiană, Maghiară, Portugheză, Rusă, Slave (Bulgară, Cehă, Ucraineană)

 

Limba și literatura rromani – Limba și literatura modernă / Limba și literatura latină / Limba și literatura română
Filologie clasică (Limba și literatura latină A – Limba și literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate (Engleză – Croată/ Franceză/ Germană/ Italiană/ Polonă/ Spaniolă)
Studii iudaice
Psihologie și Științele Educației Psihologie  

Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

Criterii departajare

1. Nota la proba 1  (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat

2. Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat

Științe Cognitive (în curs de acreditare)
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – București
Pedagogia învățământului primar și preșcolar  – Buzău
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Focșani

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere