Cum poţi intra la facultate? Examen

Poţi intra pe baza examenului/test grilă la următoarele facultăți și departamente:

Drept (Drept – ZI, drept – ID)

Jurnalism și Științele Comunicării

Litere (Comunicare și relații publice-ZI)

Limbi și Literaturi Străine (engleză, franceză, germană, neerlandeză, spaniolă, arabă, chineză, japoneză, turcă, traducere și interpretare)

Psihologie și Științele Educației (Psihologie – ZI)

Tags: , ,

Top