Cum poţi intra la facultate? Concurs de dosare

La Universitatea din București modalitatea de admitere variază în funcție de forma de învățământ, domenii și specializări. Facultăţile Universităţii din Bucureşti propun două forme de admitere: concurs de dosare sau examen.

Poţi intra pe baza concursului de dosare la următoarele facultăți și departamente:

Administrație și Afaceri

Biologie

Chimie

Drept (Drept ID – doar pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ceilalţi vor susţine examen)

Fizică

Filosofie

Geologie și Geofizică (Geofizică – ZI, Inginerie geologică –ZI)

Geografie (Geografie Bucureşti ID, IFR, Geografia turismului Bucureşti ID, IFR, Geografia mediului Bucureşti – IFR )

Istorie

Litere (Limba și Literatura română- Limba și Literatura modernă, Etnologie, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat- Bucureşti şi Crevedia, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Comunicare şi relaţii publice – ID)

Limbi și Literaturi Străine (italiană, portugheză, rusă, maghiară, bulgară, cehă, sârbă, filologie clasică, limbi moderne aplicate, rromani, studii americane, studii iudaice)

Matematică și Informatică (Informatică – ID)

Psihologie și Științele Educației (Pedagogie, Psihopedagogie specială și psihologie – ID, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: Bucureşti, Focşani, Buzău, Crevedia),

Sociologie și Asistență Socială

Ştiinţe Politice

Teologie Ortodoxă (Teologie ortodoxă didactică, Asistenţă socială, Artă sacră)

Teologie Romano-Catolică

Teologie Baptistă

Departamentul pentru Învățămînt la Distanță – CREDIS (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-ID).

Tags: , ,

Top