Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere va consta în examen.

 

Facultatea

 Modalitate de admitere

Facultatea de Drept   Examen la disciplinele:
Limba română şi Economie
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Examen scris
Facultatea de Litere

Specializarea Comunicare și Relații Publice (IF)

 

Test de o oră de Comunicare scrisă în limba română

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

 

Specializările:

  •  Limbă și literatură (A) – Engleză, Franceză, Germană, Suedeză,  Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă + Limbă și literatura (B) – Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Coreeană, Persană, Rusă, Latină, Română

 

  • Limbi moderne aplicate – Traducere și interpretare

 

 

 

 

Examen scris cu două discipline

 

 

 

 

 

Facultatea de Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Specializarea Psihologie

Proba scrisă din tematică (manual de Psihologie liceu)