Cum poți intra la facultate? Examen

FACULTATEAProbă admitere
Drept Concurs admitere la disciplinele: Limba română şi Economie
Jurnalism şi Științele Comunicării Examen scris
Litere
Specializarea Comunicare și Relații Publice (IF)
Test de o oră de Comunicare scrisă în limba română
Limbi şi Literaturi StrăineO limbă și literatură modernă (A)- Limba și literatura modernă (B) / Limba și literatura română (B) – pentru limbile: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Arabă, Chineză, JaponezăExamen scris
Limba şi literatura Suedeză A - Limba şi literatura modernă B (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Hindi, Coreeană, Latină, Rusă) /Limba şi literatura română BExamen scris
Traducere și interpretareExamen scris
Psihologie şi Științele Educației

Specializarea: Psihologie
Proba scrisă din tematică (manual de Psihologie liceu)
Top