Cum poți intra la facultate? Examen

FACULTATEAProbă admitere
Drept Concurs admitere la disciplinele: Limba română şi Economie
Jurnalism şi Științele Comunicării Examen scris
Litere
Specializarea Comunicare și Relații Publice (IF)
Test de o oră de Comunicare scrisă în limba română
Limbi şi Literaturi StrăineEngleză (avansați), Franceză (avansați), Germană (avansați)O probă scrisă la două discipline (obligatoriu engleză/franceză/germană și o altă limbă străină sau limba română)
Germană (începători), Suedeză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, TurcăO probă scrisă la două discipline (două limbi străine sau o limbă străină și limba română)
Traducere și interpretareO probă scrisă la două discipline (o limbă străină și obligatoriu limba română)
Psihologie şi Științele Educației
Specializarea Psihologie
Proba scrisă din tematică (manual de Psihologie liceu)
Top