Cum poți intra la facultate? Examen

FACULTATEAProbă admitere
Drept Concurs admitere la disciplinele: Limba română şi Economie
Jurnalism şi Științele Comunicării Examen scris
Litere – specializarea Comunicare și Relații Publice (IF)Test de o oră de Comunicare scrisă în limba română
Limbi şi Literaturi StrăineEngleză, franceză, germanăO probă scrisă cu două discipline (obligatoriu Engleză/Franceză/Germană și o altă limbă)
Arabă, chineză, japoneză, neerlandeză, spaniolăO probă scrisă cu două discipline
Traducere și interpretareO probă scrisă cu două discipline (o limbă străină și obligatoriu limba română)
Psihologie şi Științele Educației

Specializarea Psihologie
Proba scrisă din tematică (manual de Psihologie liceu)
Teologie Romano-Catolică Examen scris și oral
Top