Taxele de înscriere pentru admiterea la facultate

Facultatea / Departamentul
Taxa de înscriere
ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI150
BIOLOGIE100
CHIMIE100
DREPT280
FIZICĂ80
FILOSOFIE120
GEOGRAFIE150-250 *
GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ100 **
ISTORIE150
JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII150
LITERE50-150 ***
LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE100-300 ****
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ100-150 *****
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Psihologie - 200
Științe ale Educației - 150
SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ90
ȘTIINȚE POLITICE150
TEOLOGIE ORTODOXĂ150
TEOLOGIE BAPTISTĂ80
TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ80
D.P.I.P.P. BUCUREȘTI100
D.P.I.P.P. FOCȘANI100
D.P.I.P.P. BUZĂU100
D.P.I.P.P. CREVEDIA 100
DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII90
DEPARTAMENTUL CREDIS90

* Pentru domeniul Geografie =200 lei; Pentru domeniul Ştiinţa mediului = 150 lei; Pentru înscrierea la ambele domenii = 250 lei; Pentru cursurile ID și IFR=150 lei.
** Pentru fiecare din opţiunile în plus 30 lei
*** Pentru prima specializare 150 lei,  pentru a doua specializare 100 lei, și pentru restul specializărilor câte 50 lei pentru fiecare nouă înscriere.
**** Pentru un dosar 100 lei;  pentru 2-3 dosare 200 lei; pentru 4-5 dosare 300 lei.
***** Pentru un domeniu 100 lei, pentru ambele domenii 150 lei.

Taxele de înscriere nu se restituie. În cazuri excepționale taxa nefolosită din motive obiective (deces în familie, spitalizare) poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data încasării cu avizul conducerii facultății și al contabilului șef și cu aprobarea conducerii Universității din București.

Tags: ,

Top