Criteriile de admitere pentru concursurile de dosare

FACULTATEACONCURS DE DOSARE
ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI50% BAC
50% Media anilor de studii din liceu
BIOLOGIE50% BAC
50% Media anilor de studii din liceu
CHIMIE50% Media anilor de studii din liceu
25% BAC
25% Media la CHIMIE a anilor de studiu din liceu
DREPTConcurs de dosare numai pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă ai unei alte facultăţi.

criterii:
absolvirea unei facultăţi;
media obţinută la examenul de licenţă;
notele obţinute în prima facultate la disciplinele cu profil juridic studiate;
notele obţinute în prima facultate la limbile străine studiate;
media obţinută la examenul de bacalaureat;
domeniul de activitate al candidatului.
FIZICĂ30% BAC
35% Nota obţinută la bacalaureat la FIZICĂ (sau media la Fizică în cei 4 ani de liceu)
35% Nota obţinută la bacalaureat la MATEMATICĂ (sau media la Matematică în cei 4 ani de liceu)
FILOSOFIE75% BAC
25% Media anilor de studii din liceu
GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ
*Geofizică – ZI, Inginerie geologică –ZI
50% BAC
50% Media anilor de studii din liceu
GEOGRAFIE
*Geografie Bucureşti (IFR ; ID), Geografia Turismului Bucureşti (IFR; ID), Geografia mediului (IFR)
100% BAC
ISTORIEPunctaj din:
Media la BAC
Media notelor obţinute la ISTORIE în cei 4 ani de liceu
Media notelor obţinute la o altă disciplină din liceu, la alegere dintre: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, o LIMBĂ STRĂINĂ MODERNĂ studiată minimum 2 ani, GEOGRAFIE, ECONOMIE, FILOSOFIE
LITERE
*Limba și Literatura română- Limba și Literatura modernă, Etnologie, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat- Bucureşti şi Crevedia, Biblioteconomie şi ştiinţa informării
50% BAC
25% Media rezultatelor la limba şi literatura română din cei 4 ani de liceu
25% Media rezultatelor la prima limbă străină studiată în cei 4 ani de liceu
LITERE
*Comunicare şi relaţii publice - ID
100% BAC
LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
*italiană, portugheză, rusă, maghiară, croată, polonă, slovacă, neogreacă, filologie clasică, limbi moderne aplicate, rromani, studii americane,
MEDIA ARITMETICĂ dintre:
Media BAC
Media generală pentru anii de liceu la prima limbă studiată
Media generală pentru anii de liceu la a doua limbă studiată
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
*Informatică - ID
Nota obtinuta la proba de matematica de la examenul de bacalaureat sa fie minimum 7 (sapte)
PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI *Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: Bucureşti, Focşani, Buzău, Crevedia50% BAC
50% Media anilor de studii din liceu
*Pentru: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: Bucureşti, Focşani, Buzău, Crevedia există proba eliminatorie: abilităţi artistice şi de comunicare – auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text
SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
*Sociologie, Antropologie, Resurse umane, Asistenţă socială-ZI
Media dintre notele de la BAC la:
- Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - 50%
- Proba scrisă la una dintre disciplinele la alegere : MATEMATICĂ, SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE, ECONOMIE, FILOSOFIE, ISTORIE, GEOGRAFIE – 50%
SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
*Asistenţă socială- ID
100% BAC
ŞTIINŢE POLITICE
*Ştiinţe Politice, Studii de Securitate -ZI
100% Media anilor de studii din liceu
ŞTIINŢE POLITICE
*Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză
50% Media anilor de studii din liceu
50% Media notelor obţinute la limba engleză/franceză pe parcursul liceului
TEOLOGIE ORTODOXĂ
*Teologie ortodoxă didactică, Asistenţă socială, Artă sacră
80% Media anilor de studii din liceu
20% BAC
*Pentru: Artă sacră există proba eliminatorie: DESEN

TEOLOGIE BAPTISTĂ

60% eseu
40% BAC
TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

50% BAC
50% Media anilor de studii din liceu

Departamentul pentru Învățămînt la Distanță – CREDIS
*Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-ID, Administraţie publică – ID, Administrarea afacerilor – ID*

50% BAC
50% Media anilor de studii din liceu
*Pentru: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-ID există proba eliminatorie: abilităţi artistice şi de comunicare – auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text

Tags: , , ,

Top