O comunitate academică de top

O comunitate academică de top

Logo TopUB

TopUB este o revistă online de prezentare a noutăţilor de la Universitatea din Bucuresti: interviuri cu profesori sau cercetători, premii şi distincţii, apariţii editoriale din domenii interdisciplinare ori de mare interes pentru studenţi din mai multe facultăţi, inovaţii privind învăţământul centrat pe student, proiecte de cercetare finalizate sau în curs de derulare, apariti editoriale si publicaţii, stiri din cercetare, etc.

Deşi este accesibil publicului larg, realizatorii TopUB îşi asumă ca misiune principală dezvoltarea comunicării interne: doresc să promoveze realizările membrilor unei facultăţi, institut sau centru de cercetare în cadrul comunităţii interuniversitare. Ei vor încerca astfel, prin diversitatea materialelor, să ofere în cât mai scurt timp o imagine cuprinzătoare a domeniilor de cercetare în care sunt implicaţi profesori şi cercetători ai Universităţii din Bucureşti.

TopUB

Tags:

Top