Certificate Lingvistice Europene pentru Bacalaureat 2011

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti organizează în luna martie o sesiune de examinări în vederea obţinerii Certificatelor Europene Lingvistice,  tip E.C.L. pentru examenul de bacalaureat din 2011. Conform metodologiei examenului de bacalaureat din 2011, certificatele E.C.L. sunt incluse pe lista de echivalări a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Testele au valabilitate nelimitată şi sunt recunoscute în ţările membre ale Consorţiului European, reprezentând documente necesare oricărui cetăţean european la angajare, promovare, studii, redactare de proiecte europene.

Înscrierile pentru sesiunea din martie pot fi efectuate până la data de 28 februarie. Sesiunea este programată pentru 18-19 martie 2011. Rezultatele examenului vor fi afişate în perioada 18-22 aprilie, iar certificatele originale se vor înmâna până la sfârşitul lunii mai.

Certificatul ECL este avantajos pentru elevii, studenţii, salariaţii, adulţii care învaţă mai multe limbi şi vor să dispună de un portofoliu de examen de limbă echivalent. Certificatul ECL este un „paşaport de limbă”, cu ajutorul căruia se pot recunoaşte în cadru internaţional rezultatele obţinute în învăţarea unor limbi şi a diferitelor experienţe lingvistice şi inter-culturale.

Pentru Bucureşti, adresaţi-vă Centrului de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti, cu sediul în str. Schitu Măgureanu, nr.1, et.2, Contact – Pavel Dorina, Tel: 021 3125454, între orele 8-12. Pentru alte centre din ţară, accesaţi  adresa Centrului Naţional  E.C.L.: www.ecl.org.ro

Tags: ,

Top