Cele mai căutate programe de masterat, sesiunea de admitere 2011

În sesiunea de admitere 2011, cele mai căutate programe de masterat, luând în considerare raportul dintre numărul de locuri scoase la concurs şi numărul de candidaţi, au fost, în ordine descrescătoare, de la următoarele facultăţi:

1. Facultatea de Administraţie şi Afaceri:

Masterat în Administrarea și Dezoltarea Resurselor Umane

Masterat în Consultanță în Afaceri

Masterat în Administrație Publică și Eficiența Sistemului Administrativ

Masterat în Administrarea Relațiilor Publice și Asistență Managerială

Masterat în Administrație și Politici Publice în UE

Masterat în Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii

Prezentarea programelor de masterat: http://admitere.unibuc.ro/masterat/prezentare/facultatea-de-administratie-si-afaceri/.

Cele mai căutate programe de masterat, din toate programele de masterat ale facultăţii au fost în 2011 Masteratul în Administrarea și Dezoltarea Resurselor Umane şi Masteratul în Consultanță în Afaceri.

Decan conf. dr. Răzvan Papuc: “În ceea ce priveşte programul de masterat în Administrarea și Dezoltarea Resurselor Umane, candidaţii ne spun că este încă nevoie de consultanţi în resurse umane. Porgramul de masterat Consultanță în Afaceri este foarte căutat deoarece candidaţii noştri consider că în mediul business este întotdeauna de lucru dar şi pentru că vor să îşi perfecţioneze propriul business, ca în cazul antreprenorilor care devin masteranzi la noi.”

2. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei:

Master Consiliere Şcolară şi Dezvoltarea Carierei
Master Educaţie Presecundară. Politici şi Strategii de Dezvoltare
Master în Evaluarea, Consilierea şi Psihoterapia Copilului, Cuplului şi a Familiei
Master Formarea Formatorilor / MA in Training of Trainers
Master în Managementul şi Evaluarea Organizaţiilor şi Programelor educaţionale
Master în Managementul Formării Psihologilor în Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor
Master în Psihodiagnoză, Psihoterapie experienţială unificatoare şi Dezvoltare Personală
Master în Psihologie Clinică – Evaluare şi Intervenţie Terapeutică
Master în Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane
Master de Psihopedagogia Şcolii Incluzive
Masterul de Sănătate Ocupaţională şi Performanţă în Organizaţii
Master Strategii Inovative de Învăţare. Masterat Didactic
Master Terapia Logopedică în Procesele de Comunicare

Prezentarea programelor de masterat: http://admitere.unibuc.ro/masterat/prezentare/facultatea-de-psihologie-si-stiintele-educatiei/

Cele mai căutate programe de masterat, din toate programele de masterat ale facultăţii au fost în 2011 Master Formarea Formatorilor / MA in Training of Trainers, Master în Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane, Master Terapia Logopedică în Procesele de Comunicare.

Decan Conf. dr. Lucian Ciolan: „Programul de masterat Formarea Formatorilor / MA in Training of Trainers este un program foarte atractiv pentru candidaţi datorită faptului că oferă o profesionalizare solidă într-o zonă profesională interesantă şi captivantă, piaţa de training fiind în dezvoltare. De asemenea, faptul că acest program este unic în România este un avantaj evident pentru facultatea noastră.”

3. Facultatea de Drept:

Master Carieră Judiciară

Master Dreptul Afacerilor

Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor

Master de Drept Fiscal

Master Drept Internaţional Public

Master Dreptul Muncii, Relaţii de muncă şi industriale

Master Drept Privat

Master Dreptul Uniunii Europene

Master Instituţii şi Proceduri de Drept Public

Master Politici Publice

Master în Ştiinţe Penale

Prezentare programe de masterat: http://admitere.unibuc.ro/masterat/prezentare/facultatea-de-drept/

Cele mai căutate programe de masterat, din toate programele de masterat ale facultăţii au fost în 2011 Master în Dreptul Afacerilor, Master în Drept Privat, Master în Ştiinţe Penale.

Decan conf. dr. Flavius Antoniu Baias: „Programul de masterat în Dreptul Afacerilor asigură pregătirea pentru marile cabinete.”

4. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării:

Master Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice

Master în Comunicare Corporativă

Master Jurnalism Politic

Master Jurnalism Tematic

Master Ştiinţe ale comunicării – Jurnalism specializat

Master Managementul Instituțiilor Media

Master Mass Media, Dezvoltare, Societate (franceză)

Master Producţie multimedia şi audio-video

Master Teorii și Metode de Cercetare în Științele Comunicării

Prezentare programe de masterat: http://admitere.unibuc.ro/masterat/prezentare/facultatea-de-jurnalism-si-stiintele-comunicarii/

Decan conf. dr. Viorica Păuş: „Toate programele de masterat au fost căutate la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, dovadă că am avut 140 de locuri la admitere şi 600 de candidaţi. Domeniile sunt atractive, candidaţii noştri sunt şi din domenii conexe, dar şi din altă specialitate pentru a obţine cunoştinţe de comunicare, ca segment complementar.”

5. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine:

Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene

Masteratul Dialogul intercultural şi traducerea în aria culturală a Asiei de Est

Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii

Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități

Masteratul de Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL)

Masterat Studii americane

Masteratul de Studii de Cultură Rusă şi Limba Rusă pentru Afaceri

Masterat Studii Culturale Britanice

Masteratul de Studii Franceze şi Francofone

Masteratul de Studii Medievale

Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții

Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (engleză, maghiară)

Masterat în Traduceri și Terminologii specializate

Prezentare programe de masterat: http://admitere.unibuc.ro/masterat/prezentare/facultatea-de-limbi-si-literaturi-straine/

6. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială:

Masterat în Antropologie și Dezvoltare Comunitară și Regională

Masterat de Cercetare Sociologică Avansată

Masterat în Comunicare, Mass-Media și Societate

Masterat în Consiliere în Asistenţă Socială

Masterat în Devianță Socială și Criminalitate

Masterat în Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport

Masterat în Managementul Resurselor Umane

Masterat în Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate

Masterat în Politici Publice și Management în Administrația Publicului

Masterat în Prevenirea și Combaterea Consumului Ilicit de Droguri

Masterat Interdisciplinar în Politici Publice și Management în Administrația Publicului

Masterat în Sociologia Consumului și Marketing

Masterat în Sondaje de Opinie, Marketing și Publicitate

Masterat în Studii de Securitate

Master of Research in Sociology

Prezentare programe de masterat: http://admitere.unibuc.ro/masterat/prezentare/facultatea-de-sociologie-si-asistenta-sociala/

Tags: , ,

Top