Cele mai căutate programe de masterat, sesiunea de admitere 2011

În sesiunea de admitere 2011, cele mai căutate programe de masterat, luând în considerare raportul dintre numărul de locuri scoase la concurs şi numărul de candidaţi, au fost, în ordine descrescătoare, de la următoarele facultăţi:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Cele mai căutate programe de masterat, din toate programele de masterat ale facultăţii au fost în 2011 Masteratul în Administrarea și Dezoltarea Resurselor Umane şi Masteratul în Consultanță în Afaceri.

Decan conf. dr. Răzvan Papuc: “În ceea ce priveşte programul de masterat în Administrarea și Dezoltarea Resurselor Umane, candidaţii ne spun că este încă nevoie de consultanţi în resurse umane. Porgramul de masterat Consultanță în Afaceri este foarte căutat deoarece candidaţii noştri consideră că în mediul business este întotdeauna de lucru, dar şi pentru că vor să îşi perfecţioneze propriul business, ca în cazul antreprenorilor care devin masteranzi la noi.”

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Cele mai căutate programe de masterat, din toate programele de masterat ale facultăţii au fost în 2011 Master Formarea Formatorilor / MA in Training of Trainers, Master în Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane, Master Terapia Logopedică în Procesele de Comunicare.

Decan Conf. dr. Lucian Ciolan: „Programul de masterat Formarea Formatorilor / MA in Training of Trainers este un program foarte atractiv pentru candidaţi datorită faptului că oferă o profesionalizare solidă într-o zonă profesională interesantă şi captivantă, piaţa de training fiind în dezvoltare. De asemenea, faptul că acest program este unic în România este un avantaj evident pentru facultatea noastră.”

Facultatea de Drept

Cele mai căutate programe de masterat, din toate programele de masterat ale facultăţii, au fost în 2011 Master în Dreptul Afacerilor, Master în Drept Privat, Master în Ştiinţe Penale.

Decan conf. dr. Flavius Antoniu Baias: „Programul de masterat în Dreptul Afacerilor asigură pregătirea pentru marile cabinete.”

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Decan conf. dr. Viorica Păuş: „Toate programele de masterat au fost căutate la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, dovadă că am avut 140 de locuri la admitere şi 600 de candidaţi. Domeniile sunt atractive, candidaţii noştri sunt şi din domenii conexe, dar şi din altă specialitate pentru a obţine cunoştinţe de comunicare, ca segment complementar.”

Pe următoarele locuri s-au situat masteratele de la facultățile: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine și Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

Tags: , , , ,

Top