Postuniversitar

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din mediu”