Anunț în atenția candidaților la examenul de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2014

Înscrierea candidaților care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2014 se poate face în baza adeverinței – în original sau copie legalizată – care atestă promovarea examenului, eliberată de unitatea școlară absolvită.

Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget sunt obligați să confirme locul prin prezentarea adeverinței de promovare a examenului național de bacalaureat, în original, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838/11.07.2014.

Modelul adeverinței poate fi accesat aici.

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

Tags: , ,

Top