Află unde achiţi taxele de înscriere

Înainte de a depune dosarul pentru a te înscrie la admiterea la facultate trebuie să achiți taxa de înscriere.

Achiți taxa de înscriere pentru:

Facultatea de Administrație și Afaceri:

 • direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
 • la ORICE SEDIU BCR – în contul:  RO41RNCB0076010452620055
 • la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)

Facultatea de Biologie:

Facultatea de Chimie:

Facultatea de Drept:

 • la sediul oricărei filiale a B.C.R. din țară, în contul pe care îl găsiți aici

Facultatea de Filosofie:

Facultatea de Fizică:

Facultatea de Geografie:

Facultatea de Geologie și Geofizică:

Facultatea de Istorie:

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării:

 • Pentru forma de învățământ cu frecvență: în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502.
 • Pentru forma de învățământ ID (cazul candidaților admiși pe bază de dosar): în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502. Detalii găsiți aici.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine:

Facultatea de Litere:

Facultatea de Matematică și Informatică:

Facultatea de Psihologie și Științele Educație:

 • achitată în cont BCR deschis la sectorul 5 –RO 51 RNCB 0076010452620069 sau la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept). Detalii găsiți aici.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială:

Facultatea de Științe Politice:

Facultatea de Teologie Baptistă:

Facultatea de Teologie Ortodoxă:

Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială:

 • la Casieria Universității din București (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, în incinta Facultății de Drept (la subsol)

Departamentul CREDIS:

 • Prin ordin de Plată  în contul RO73 BRDE 410S V218 6021 4100. Completarea OP-ului se va face cu numele din certificatul de naştere, iniţiala tatălui, prenumele, numele din certificatul de căsătorie. Dacă plata se face prin OP, candidaţii trebuie sa trimită o copie a acestuia prin fax la numarul +4 021 315 80 96  până pe data de 25 iulie 2013

SAU

 • la Casieria Departamentului zilnic între orele 8,00 – 15,00

Alte informații utile:

Vezi care sunt taxele aici.

Pe chitanţă primită la sediul băncii, se menționează obligatoriu: numele “Universitatea din București”, facultatea pentru care plătiţi taxa,  cuantumul taxei și numele și prenumele candidatului.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

 

Tags: , ,

Top