Admiterea la programul de studii universitare de master „Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” al Facultății de Administraţie şi Afaceri

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la programul de studii universitare de master  Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor  în perioada 10 – 18 iulie 2017.

Candidaţii se admit în baza concursului de admitere, în funcţie de:

 • Proba 1:  30%  – examen licenţă
 • Proba 2 : 70%-proba orală (teoretico – aplicativă)

Mai multe detalii privind actele necesare și modalitatea de admitere pot fi consultate aici.

Înființat în 2016, Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor este unul din programele de studii universitare de master cu o viziune nouă. Cursurile, predate de profesori de prestigiu, urmează tendințele noi din mediul online cât și din offline.

Misiunea programului de studii universitare de master Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor este de a forma specialiști cu multiple competente în domeniul marketingului și vânzărilor, potențiali manageri, întreprinzători și angajați. Competențele teoretico-aplicative oferite de program vor facilita integrarea ușoară a viitorilor absolvenți pe piața muncii.

Pe durata celor 4 semestre de studiu, studenții vor acumula cunoștințe în ceea ce privește particularitățile activității de marketing și vânzări din diverse domenii, utilizarea tehnologiilor informatice pentru activități și scopuri de îmbunătățirea afacerilor și de cercetare de piață, realizarea de activități proprii marketingului și vânzărilor: alegerea mediilor de marketing, campanii de marketing și vânzări on-line, elaborarea de materiale promoționale: pliante, cataloage, broșuri, prospecte de promovare.

Alături de cadrele didactice proprii sunt și cadre didactice asociate, specialiști în domenii relevante pentru acest program de master.  Anual, în cadrul masterului se desfășoară cel puțin 3 workshop-uri sau evenimente cu specialiști și întreprinzători, precum și vizite de studiu în diferite firme.

Disciplinele cuprinse în planul de învățământ abordează problematica vastă a marketingului și managementului vânzărilor în contextul noii economii bazate pe cunoștințe, al dezvoltării mediului online, al amplificării relațiilor economice, precum și al schimbărilor înregistrate la nivel național și internațional. Dintre acestea, amintim:

 • Managementul marketingului;
 • Tehnici de marketing și promovare online;
 • Creativitate în marketing și vânzări;
 • Strategii și modele de afaceri;
 • Strategii de produs și branding;
 • Social media marketing;
 • Strategii de marketing global;
 • TIC în E-Business;
 • Strategii de preț.

Competențele generale se concretizează în abilități privind utilizarea noilor tehnici privind marketingul și vânzările atât în mediul offline cât și în mediul online, fundamentarea și adoptarea unor proiecte de afaceri viabile,  acordarea de consultanță în dezvoltarea afacerilor.

Competențele profesionale generate de programul de master includ cunoașterea și utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing  și vânzări pentru mediul offline și online, utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing și vânzări, culegerea, analiza și interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său, identificarea elementelor specifice mix-ului de marketing online și offline, utilizarea unui Sistem Informațional de Marketing de bază pentru evaluări și analiză a performanței de marketing, a organizației.

Debușeele profesionale ale absolvenților acestui program de studii universitare de master sunt:

 • Organizații și instituții de consultanță în afaceri;
 • Manager Marketing sau Vânzări;
 • Economist în Departamentul Marketing ;
 • Responsabil de produs;
 • Asistent de marketing
 • Manager sau Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de distribuție, comisionar;
 • Referent de marketing;
 • Merchandiser etc.

Informații suplimentare despre programul de master Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor pot fi solicitate completând acest formular sau pot fi consultate pe site-ul Facultății de Administrație și Afaceri.

 

Top