Admiterea la programele de master didactic în cadrul UniBuc 2022

Universitatea din București pilotează, începând cu anul universitar 2020-2021, nouă programe universitare de master didactic. Astfel, absolvenții care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar se pot înscrie, în sesiunea de admitere iulie 2022, la următoarele specializări:

 1. Limba și literatură română
 2. Limba și literatură franceză
 3. Limba și literatura germană
 4. Istorie
 5. Filosofie
 6. Chimie
 7. Biologie
 8. Geografie

Pentru sesiunea iulie 2022, repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii este:

 • Biologie – 6 locuri
 • Chimie – 6 locuri
 • Filosofie – 5 locuri
 • Fizică – 5 locuri
 • Geografie – 6 locuri
 • Istorie – 6 locuri
 • Litere – 6 locuri
 • Limbi și Literaturi Străine – 10 locuri

Mai multe detalii privind locurile aprobate pot fi consultate aici.

Calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere este:
 • Înscrieri: 4-17 iulie 2022 (la sediul facultăților organizatoare, după un program și în modalitatea anunțată de acestea);
 • Evaluarea dosarelor: 20 iulie 2022;
 • Afișare liste provizorii: până la 22 iulie 2022;
 • Confirmare locuri: până la 28 iulie 2022 (urmând termenele și instrucțiunile facultății organizatoare);
 • Afișare liste finale după sesiunea de admitere iulie 2022: până la 30 iulie 2022

Calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere este anunțat de fiecare facultate organizatoare.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de concurs pot fi accesate aici.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară online, documentele dosarului de înscriere se vor încărca în platforma dedicată în format pdf sau jpg.

Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară fizic, documentele dosarului de înscriere se prezintă la comisia de admitere conform precizărilor.

Taxa de înscriere se achită în contul facultății organizatoare.

Cei care nu sunt eligibili pentru un loc bugetat, ca urmare a finalizării sau înscrierii la un alt program de master finanțat de la bugetul de stat, au posibilitatea de a formula o cerere către Secretariatul General al Universității din București (inclusă în dosarul de concurs), pentru a candida pe un loc la taxă.

Programele de studii de master didactic vor avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

Admiterea la Masterul didactic se realizează în temeiul Legii 1/ 2011 și a Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020  precum și al prevederilor Metodologiei de admitere la studii universitare de master, aprobată în Senatul din 17.06.2020.

Noutăți Admitere