Afaceri publice internaţionale, studii de securitate, studii europene, politicile egalităţii de şanse, politică comparată sunt doar câteva din domeniile pe care le poţi studia la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti.

În plus, Facultatea de Ştiinţe Politice a UniBuc este singura facultate de științe politice din țară care oferă un parcurs complet licență-master-doctorat în trei limbi: română, engleză și franceză, în domeniile Științe politice și Relații internaționale & studii europene.

Dacă Ştiinţele Politice sunt pasiunea ta, află că te poţi înscrie online la studiile universitare de licenţă în perioada 1-18 iulie 2019 (online) sau direct la sediul facultăţii din Calea Plevnei 59 în perioada 10-18 iulie 2019.

Formularul pentru înscrierea online la studiile de licentă este disponibil aici.

Pentru studiile de licenţă poţi opta între:

Vrei să-ţi aprofundezi cunoştinţele dobândite la licenţă? #haila Ştiinţe Politice în perioada 1-21 iulie 2019 ( înscriere online) şi 15-21 iulie 2019  la sediul facultății din Calea Plevnei 59 pentru a-ţi depune dosarul.

Formularul pentru înscrierea online la studiile de master este disponibil aici.

Studiile universitare de licenţă pot fi continuate la unul dintre programele de master din lista de mai jos:

Facultatea de Ştiinţe Politice este singura facultate cu mai multe programe şi credite europene transferabile (ECTS) în limbi străine (engleză şi franceză) la nivel de licenţă şi master decât programe în limba română.

De asemenea, începand cu acest an, este singura facultate din România care administrează admiterea la unul din programele sale (Master Afaceri Publice Internaţionale în limba engleză) folosind standardul Thinking Assessment Skills (TSA) utilizat pentru admiterea la Universitatea din Oxford.

Înscrierea la concursul de admitere pentru toate programele sale de licenţă şi master se poate face online, în română, engleză şi franceză, inclusiv pentru cetăţenii din alte state UE, state din Spaţiul Economic European (EEA) sau Elveţia.

Înscrierea online sau la sediul facultății este disponibilă pentru cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Admiterea cetățenilor din ALTE STATE decât cele din această listă este gestionată direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.

Mai multe informaţii pot fi consultate pe site-ul facultăţii.