Facultatea de Litere dezvoltă programe de studii încadrate în domeniile fundamentale: științe umaniste și arte, științe ale comunicării și științe administrative.

În prezent, facultatea are cinci departamente și două școli doctorale. Cele 7 programe de studii de licență, 13 de masterat și 2 de doctorat, oferă o gamă foarte diversă de direcții teoretice și de analiză.

În Facultatea de Litere se studiază, la nivel de teorie, la nivel de analiză și interpretare și la nivel istoric: fenomenele literare și lingvistice; fenomenele artistice și culturale; spațiul public și discursul public; comunicarea instituțională și culturală; sistemele de info-documentare; sistemele de organizare și stocarea informației în lumea contemporană. Facultatea de Litere a reprezentat, în toată istoria sa, un etalon științific al societății românești, numărând printre profesorii săi personalități culturale marcante. Această tradiție, a unui corp profesoral de elită, continuă și astăzi, ceea ce conferă Literelor bucureștene prestanță academică și vizibilitate internațională.

 

Facultatea de Litere participă la o suită de proiecte și programe comune cu: institute ale Academiei Române; marile universități din ţară şi din străinătate; biblioteci, depozite de carte și arhive; muzee; galerii de artă; teatre; centre culturale; asociații și uniuni profesionale. Relaţiile sale de colaborare și parteneriatele cu mediul public și privat se desfășoară atât în plan regional şi național, cât și în plan internațional. Facultatea de Litere are, de asemenea, reprezentanți la lectoratele române de la Pisa, Calabria, Heidelberg, Salamanca, Bruxelles, Oxford, Tel Aviv și strânse legături cu specialiștii străini în studii românești și cu asociațiile de românistică din lume.

Sunt în desfășurare schimburi de studenți și de cadre didactice și acorduri pentru școli de vară cu instituții universitare din Europa și din Statele Unite ale Americii; sute de studenți străini beneficiază de cursuri și prelegeri susținute de membri ai corpului profesoral al facultății în cadrul anului pregătitor sau la Cursurile de Vară de Limbă Română, Cultură şi Civilizaţie Românească, ajunse la a 56-a ediție.

Participările anuale la colocviile naționale și internaționale și publicațiile științifice cu caracter cultural sunt numeroase, ceea ce plasează Facultatea de Litere în topul instituțiilor universitare din România.

Absolvirea unui program de studii în cadrul Facultăţii de Litere conferă absolvenților posibilitatea angajării în următoarele domenii de activitate: educație (învățământ de toate gradele), mass media culturale (redactori, atașați de presă, referenți de specialitate), edituri și redacții, instituții culturale (funcționari culturali, organizatori de evenimente, manageri culturali, traducători etc.), institute de cercetare, agenţii de relații publice și de publicitate (specialiști în comunicare, PR, marketing, publicitate), biblioteci, centre de informare și documentare, structuri și sisteme infodocumentare (experți în transferul de informații, referenți de specialitate, bibliotecari cu studii superioare, documentariști), instituții culturale (istorici şi critici de teatru, de film, de arte vizuale, muzeografi şi documentarişti), administraţie (locală, centrală şi în companii private).

Programele de studii școlarizate în acest an sunt:

  • Limba și literatura română – o limbă și literatură străină (LLR-LLS)
  • Literatură universală și comparată – o limbă și literatură străină (LUC)
  • Comunicare și relații publice (CRP, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Studii europene (SE)
  • Asistență managerială și administrativă (AMA)
  • Științele informării și documentării (SID)

Admiterea la Facultatea de Litere a Universității din București se desfășoară în perioada  8 – 21 iulie (sesiunea de vară). În situația în care locurile scoase la concurs nu se vor ocupa integral, în perioada 2 – 20 septembrie se va organiza o nouă sesiune de admitere (sesiunea de toamnă).

Concursul de admitere constă în evaluarea unui dosar de concurs, pentru programele de studii LLR-LLS, LUC, CRP (învățământ cu frecvență redusă), SE, AMA și SID, respectiv într-o probă scrisă de comunicare în limba română, pentru CRP (învățământ cu frecvență).

Media de admitere pe baza dosarului de concurs se calculează ca medie aritmetică între nota de la proba scrisă de Limba și literatura română de la Bacalaureat și media examenului de Bacalaureat.

Candidații care au obținut, în timpul studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere și fără plata taxei de admitere, pe locuri finanțate de la buget.

Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri naționale pot fi admiși fără examen și fără plata taxei de admitere, pe locuri finanțate de la buget.

Lista concursurilor ale căror rezultate sunt relevante pentru programele de studii ale Facultății de Litere poate fi găsită pe site-ul facultății (www.litere.ro). În secțiunea dedicată admiterii (https://litere.ro/admitere/licenta/) pot fi găsite detalii suplimentare și alte informații utile legate de desfășurarea acesteia.

De asemenea, candidații pot primi răspunsuri rapide și exacte alăturându-se grupului oficial de Facebook al admiterii 2019.

+40213134336
gabriela.dena@litere.unibuc.ro