Studiile organizate de Facultatea de Filosofie oferă cunoştinţe şi competenţe profesionale necesare în activităţi de cercetare, de expertiză şi consultanţă, de mediere, în învăţământ, organizaţii europene, organizaţii internaţionale, instituţii culturale, instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale, în corporaţii, afaceri, politici publice, în comunicare şi jurnalism, în analiză politică.

LICENŢĂ

Filosofie, cu următoarele trei module:

 • Modulul de FILOSOFIE TEORETICĂ oferă discipline de studiu care permit aprofundarea principalelor teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr, minte, ştiinţă. Studenţii care cercetează răspunsurile oferite de-a lungul timpului unor astfel de întrebări pot deprinde, pe lângă cunoştinţele specifice, şi capacitatea de a înţelege mai bine complexitatea lumii în care trăim şi de a aprecia critic pretenţiile de cunoaştere, individuale sau colective, cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.
 • Studenţii care optează pentru modulul de FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂse angajează într-o reflecţie sistematică asupra naturii şi fundamentelor societăţii şi ale moralei, asupra specificităţii doctrinelor şi ideologiilor politice, istoriei gândirii politice sau manierelor teoretice de abordare a problemelor etice. Ei îşi dezvoltă astfel abilitatea de a analiza motivaţiile şi temeiurile care stau la baza acţiunilor umane, însuşindu-şi în acelaşi timp o serie de cunoştinţe care le permit să participe activ la viaţa comunităţii, în instituţii publice sau politice.
 • Disciplinele din cadrul modulului de ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII urmăresc dezvoltarea deprinderii de a observa succesiunea și ramificațiile istorice ale ideilor, teoriilor, concepţiilor filosofice şi mentalităţilor, de a interpreta, contextualiza şi nuanţa o anumită poziţie filosofică în raport cu altele. Studiind principalele perspective filosofice care au influenţat de-a lungul timpului concepţiile noastre despre frumos şi bine, despre relaţia individului cu societatea, cultura şi valorile, studenţii îşi dezvoltă abilităţi de observatori atenţi ai fenomenului istoric şi cultural-artistic, de analiză şi critică a istoriei mentalităţilor care ne stăpânesc indiferent de epocă.

Studii Europene

 • Modulul STUDII EUROPENE se bucură de o linie de studii specială, ce conţine cursuri de teoria relaţiilor internaţionale, modele ale democraţiei, organizaţii şi politici europene, drept şi drept comunitar. Planul de învăţământ al modulului este individualizat încă din anul I şi combină armonios latura formativă, specifică filosofiei, cu transmiterea unor cunoştinţe tehnice referitoare la instituţiile şi proiectele europene, astfel încât absolvenţii să facă faţă cu succes unor medii profesionale internaţionale, diverse din punct de vedere cultural şi lingvistic. Prin înfiinţarea modulului de Studii Europene, Facultatea de Filosofie continuă să contribuie la efortul fundamental de înţelegere şi conştientizare a complexităţii pe care o presupune apartenenţa României (a culturii, politicilor sale publice şi a instituţiilor sale) la comunitatea statelor UE.

 

MASTER

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații - cu predare în limba română

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ

» Evaluare şi consultanţă etică pentru instituţii şi companii

» Cercetare avansată în etică aplicată

» Audit etic şi cultură organizaţională

» Managementul proiectelor de etică aplicată

» Comunicare, mediere şi negociere interculturală din perspectivă etică

Acest program inovator este destinat să răspundă nevoii în creştere de aplicare a standardelor etice şi a codurilor de conduită, precum şi, în general, de realizare a evaluărilor etice în diverse profesii. Absolvenţii dobândesc o calificare generală în etică şi competenţe specifice, aplicabile unei game largi de domenii.

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti pentru cariere în care este implicată o intensă evaluare etică. De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu pregătirea oferită.

Oferta curriculară şi cercetarea fundamentală în etică aplicată le permit absolvenţilor să îşi dezvolte capacitatea de a lucra într-o multitudine de contexte profesionale şi să gestioneze dintr-o perspectivă valorică situaţii care presupun decizii complexe şi evaluări etice nuanţate. Studenţii acestui masterat îşi pot completa pregătirea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Etică Aplicată (CCEA).

Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale - cu predare în limba română

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ

» Expert sau consultant în studii de dezvoltare şi relaţii internaţionale

» Specialist în politici publice

» Consultant în etică politică şi socială

» Înalt-funcţionar în cadrul organizaţiilor neguvernamentale internaţionale, al agenţiilor Naţiunilor Unite sau al agenţiilor de dezvoltare multi-laterale şi bilaterale

» Expert elaborare şi aplicare de politici publice privind problematica dezvoltării

Programul poate fi urmat de absolvenţi ai studiilor de licenţă din domenii foarte diferite: filosofie şi ştiinţe umaniste, economie, ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe tehnice, ştiinţe politice, sociologie şi ştiinţe ale naturii etc.

Aceştia vor obţine în cursul studiilor toate competenţele necesare angajării în proiecte şi programe de dezvoltare internaţională, în elaborarea de politici, în implementarea acestora. De asemenea, studenţii acestui masterat îşi pot completa formarea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS).

Studii Europene și Etica Relațiilor Internaționale - cu predare în limba română

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ

» Profesii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi în domeniul managementului de proiecte europene

» Comunicare şi relaţii publice

» Analiză politică, mass media, cu focalizare pe etica relaţiilor internaţionale

» Specialist în politici publice în instituţii publice sau organizaţii non-guvernamentale

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care să poată profesa în locurile de muncă unde sunt presupuse activităţi din aria relaţiilor europene.
De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu oferta curriculară a programului.

Competenţele de gândire critică şi viziune strategică vor fi dezvoltate cu ajutorul pregătirii specifice pe care masteratul o oferă în domeniile relaţiilor internaţionale, teoriei şi practicii instituţionale, cu accent pe etica relaţiilor internaţionale şi particularităţi ale structurilor instituţionale la nivel internaţional şi suprastatal.

În plus, absolvenţii dobândesc abilităţi solide de leadership şi comunicare interculturală, esenţiale în medii de lucru cum sunt cele din cadrul instituţiilor Uniunii Europene.

Masteratul deschide posibilitatea de a urma o carieră în diplomaţie publică şi culturală

Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice - cu predare în limba română

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ

» Cercetare avansată în istoria filosofiei şi filosofia culturii şi valorilor

» Posturi didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar

» Management cultural

» Jurnalism şi analiză culturală

» Consiliere educaţională

Masteratul acoperă segmente istorice şi spaţii spirituale relevante pentru orice periodizare sau topologie standard din istoria filosofiei: filosofie antică greacă, filosofie romană, neoplatonism, gândire creştină, filosofie modernă, filosofie contemporană, postmodernism filosofic.

Masteratul este conceput să asigure un echilibru între excelenţa în predare, participarea masteranzilor la seminarii sau proiecte de cercetare inovatoare şi dezvoltarea unei dimensiuni interdisciplinare a activităţii lor. Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF) din Facultatea de Filosofie organizează anual conferinţe naţionale şi internaţionale care le permit masteranzilor să îşi prezinte rezultatele cercetărilor şi să participe la o viaţă academică plină de dinamism.

Filosofie și Gândire Critică - cu predare în limba română

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

» Management de proiecte, de inovare, de îmbunătățire procese

» Consiliere pentru dezvoltare personală și vocațională

» Consiliere în conturarea filosofiei companiei

» Consultanță în activitatea de formare și coaching

» Mediere în relații publice

» Media planning și copywritting publicitar

Programul se adresează tuturor absolvenților de licență care doresc să dobândească abilități de analiză și inovare conceptuală, antrenându-și totodată abilitățile de gândire critică, argumentare și comunicare. Punând accentul pe abilități necesare în luarea unor decizii raționale în condiții de risc, inovare și schimbare tehnico-științifică, programul urmărește să formeze absolvenți capabili să ofere servicii de consultanță și comunicare în orice domeniu care se confruntă cu nevoia de a lua asemenea decizii, fie că acestea privesc dezvoltarea companiilor sau a organizațiilor, fie că este vorba despre dezvoltarea personală sau profesională a indivizilor.

Analytic Philosophy - cu predare în limba engleză

CAREER OPPORTUNITIES

» Advanced research in theoretical philosophy

» Teaching philosophy (and particular philosophical
disciplines) at high-school or academic level

This is a two-year research master programme aiming to provide students with various useful skills and insights needed to do independent intellectual work in philosophy at postgraduate level. Some of our students want to acquire these skills and insights as preparation for a PhD track, some plan to use them in another area of intellectual enterprise, while some are interested in becoming philosophy professors. All are, however, welcome to participate in a lively research environment in which students are encouraged to interact with some of the best scholars in the field.

Our program fosters various valuable skills such as critical articulated thinking, accurate identification of the main tenets of a debate, minute analysis of the issues discussed, elaborated argumentation in favor of a point of view, and the rapid detection of fallacious arguments. Thus, students who do not wish to pursue an academic career in philosophy may still find many opportunities to apply these skills later on in institutions, organizations or companies where clear analytical thinking is a valuable asset.

Philosophy, Politics and Economics - cu predare în limba engleză

CAREER OPPORTUNITIES

» Politics

» Journalism and broadcasting

» Law

» Social work

» Business management

» Advertising

» Many branches of the public service, including the civil and diplomatic services and local government

The Faculty of Philosophy, in a partnership with the Faculty of Business and Administration, are pleased to announce the launch of their new jointly organized MA program in Philosophy, Politics and Economics, starting October 2017.

It is the first PPE program in Romania, and one of the very few in Eastern Europe.

Internationally, PPE programs are highly successful at the most prestigious universities, due mainly to the unique combination of skills, perspectives and analytical tools they provide.

The huge numbers of PPE alumni with spectacular careers (to give but one example, in 2015 in Great Britain both the prime minister and the opposition leader were former PPE students) are the best evidence for the array of opportunities that PPE programs consistently deliver.

By its nature, an MA program in Philosophy, Politics and Economics is highly inter-disciplinary. The course and seminar instructors are highly reputed professors and researchers from the faculties of Philosophy and Business and Administration, as well as invited experts at the top of their profession in constitutional law, political science or economics.

Business Administration - cu predare în limba engleză

CAREER OPPORTUNITIES

» Management

» Management Consulting

» Business Administration,

» Business Analysis

» Strategic Planning

» Start-up Entrepreneurship

» Business Development

This programme is organized (since 2008) by the UNESCO Chair in Inter-cultural and Inter-religious Exchanges (Faculty of Philosophy) in partnership with the Universities of Fribourg (CH) and Geneva (CH), University of Regensburg (D) and Burgundy School of Business (F).

It provides students with a unique opportunity to meet top academics and specialists from international universities, successful managers and entrepreneurs. Students interested in developing a career in business and management benefit by the excellent know-how of practitioners experienced in managing complex organizations.

Graduates have a strong competitive advantage in the labor market, as the MBA helps them acquire/improve managerial skills and prepares them to successfully innovate in business.

From the academic HR point of view, the program has known a real progress by the contribution of several international scholars and practitioners in the field of business administration. Courses are usefully complemented by case studies, as the programme has a strong orientation towards both an academically rigorous and practically relevant learning experience for the students.

Intercultural Communication - cu predare în limba engleză

CAREER OPPORTUNITIES

» Communication

» Public Relations

» Mass Media & New Media

» Cultural Journalism & Diplomacy

» International Relations

» Politics

» Cultural Policy Making

This is an interdisciplinary programme offered by the Faculty of Philosophy via the UNESCO Chair in Inter-cultural and Inter-religious Exchanges in partnership with the Universities of Fribourg (CH), Hamburg (D), Dortmund (D), Dijon (F) and Corte (F).

It is designed to respond to the needs of companies and organizations recruiting graduates interested in working in the communication sector in an era where the dialogue across cultures is becoming increasingly important.

The curriculum is flexible and it addresses students with interest in the Humanities and Social Sciences, but with a variety of backgrounds. It offers an excellent framework for cultural studies. The scholars lecturing in the programme are representative of diverse cultural and professional environments, which helps students increase their awareness of the intercultural nature of communication. Courses are usefully complemented by case studies, as the programme has a strong orientation towards both an academically rigorous and practically relevant learning experience for the students. The main learning outcomes achieved in the programme are refined communication skills, interpretative and diplomatic skills to be applied in various intercultural contexts and working environments.

Intercultural Management - cu predare în limba engleză

CAREER OPPORTUNITIES

» Cultural Management

» Artistic and Business Events Management

» Human Resource Professionals

» Project Management

» Intercultural Management and Business Consultants

This programme is organized by the UNESCO Chair in Inter-cultural and Inter-religious Exchanges (Faculty of Philosophy) in partnership with the Universities of Fribourg (CH), Hamburg (D), Dortmund (D), Dijon (F) and Corte (F).

Graduates of the programme are excellently prepared to develop a career in the middle- and top-management of international institutions and organizations. They are suited for careers in international institutions and organizations, both public and non-governmental, where leadership and management skills are applied in multicultural environments. They can successfully work as managers of cultural organizations, diplomats, (project) managers in the fields of arts, culture and mass-media. The flexibility of the programme also allows them to apply their intercultural management skills in other areas, as the curriculum has been developed in response to the rapidly changing requirements of a complex labor market.

LICENŢĂ:

Filosofie cu trei module de studiu:

 • Filosofie teoretică,
 • Filosofie politică şi morală,
 • Istoria filosofiei şi filosofia culturii

Studii europene

MASTER

Cu predare în limba română

 • Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale
 • Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii
 • Studii Europene şi Etica Relaţiilor Internaţionale
 • Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice
 • Filosofie și gândire critică

Cu predare în limba engleză

 • Analytic Philosophy
 • Philosophy, Politics and Economics (PPE)

Programe organizate de Catedra UNESCO

 • Intercultural Communication
 • Intercultural Management
 • Business Administration (MBA)

Licenţă

Calendar:

 • 8-21 iulie 2019 – la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204
 • 1-21 iulie 2019 – online accesând următorul link (accesați formularul)
 • Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2019

Locuri: 180 (buget & taxă)
Taxă şcolarizare locuri taxă: 3500 RON/an
Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Concurs de dosare constând în:
1. Formular admitere(chestionar motivațional*) notat cu admis/respins şi
2. Media de la examenul de Bacalaureat

* Scopul chestionarului este de a evalua motivaţia şi interesul studenţilor pentru a urma această facultate, fiind însoţit de un eseu. Chestionarul nu vizează propriu-zis testarea unor cunoştinţe prealabile de filosofie, el poate fi analizat dinainte de către viitorii studenţi, fiind postat pe site-ul web al facultăţii. Chestionarul se depune odată cu dosarul de înscriere.

Master

Calendar:

 • 8-21 iulie 2019 – la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204
 • 1-21 iulie 2019 – online accesând următorul link (accesați formularul)

Locuri: 450(buget & taxă)
Taxă şcolarizare locuri taxă: 3500 RON/an*, cu excepţia programului MBA (2000 €)

Concursul de admitere va consta în:
1. Scrisoare de intenţie
2. Interviu pe baza scrisorii de intenţie

http://filosofie.unibuc.ro/