Facultățile Universității din București au deschis admiterea de toamnă la ciclurile de licență, master și doctorat. Pentru cea de-a doua sesiune a admiterii 2019, acestea pun la dispoziția candidaților (absolvenți de bacalaureat, licență sau master) un număr total de 2.129 de locuri la licență, 4.936 la master și 681 la doctorat.

În ceea ce privește admiterea la studiile universitare de licență, dintre cele 2.129 de locuri, 246 sunt la buget și 1.883 la taxă. Facultățile care organizează admitere în sesiunea de toamnă pentru studiile de licență sunt Administrație și Afaceri, Chimie, Drept, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie și Geofizică, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Litere, Sociologie și Asistență Socială, Științe Politice, Teologie Baptistă, Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și Teologie Romano-Catolică.

În ceea ce privește modalitatea de admitere, fiecare facultate a decis asupra propriei forme de concurs: admiterea pe bază de examenadmiterea pe baza mediei de la bacalaureat și eseu motivaționaladmiterea pe baza unei formule mixte și admiterea pe baza mediei de la bacalaureat.

Pentru studiile de master, facultățile Universității din București propun absolvenților de licență pentru sesiunea de toamnă a admiterii un număr de 4.936 de locuri, dintre care 877 de locuri subvenţionate de la bugetul stat și 4.059 de locuri la taxă.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăților Universității din București, până la data de 20 septembrie 2019, iar data limită de afișare a rezultatelor este duminică, 23 septembrie 2019. Ca în cazul admiterii la studii de licență, facultățile au decis asupra propriilor modalități de selecție a candidaților la ciclul de master, dintre care menționăm: admiterea pe bază de examen scris sau oral, admiterea pe baza unui proiect de cercetare și pe baza susținerii acestuia, precum și admitere pe baza unei formule mixte. Informații detaliate cu privire la desfășurarea concursului de admitere și la modalitatea de selecție pot fi consultate pe site-urile facultăților. Lista completă a facultăților UniBuc pot fi accesată aici.

Școlile doctorale din cadrul Universității din București își deschid și ele porțile absolvenților de master pentru admiterea la studiile doctorale. Astfel, până pe 20 septembrie 2019, cele 21 de școli doctorale își așteaptă candidații să se înscrie și să susțină concursul de admitere. Calendarul admiterii 2019 poate fi consultat aici.

În ceea ce privește admiterea la studiile universitare de doctorat, UniBuc scoate la concurs un număr total de 681 de locuri. Dintre acestea, 296 sunt locuri la buget (149 de locuri cu bursă și alte 147 de locuri fără bursă) și alte 385 de locuri la taxă. Mai multe informații despre admiterea la studii universitare de doctorat pot fi consultate pe site-ul www.doctorat.unibuc.ro.

În perioada următoare, Universitatea din București va comunica în mod constant informații referitoare la sesiunea de toamnă a admiterii pe site-ul www.admitere.unibuc.ro și pe conturile de Facebook și Instagram ale Universității din București.