Acte necesare la înscrierea la masterat

Pentru înscrierea la concursul de admitere la programele de masterat, dosarul conține un set de documente obligatorii pentru toate programele și documente suplimentare, solicitate în funcţie de specificul programului de masterat.

Documente obligatorii pentru toate programele de masterat:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (copie legalizată) din care să rezulte că ai absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 3 sau 4 fotografii tip B.I. (în dependență de facultate)

– Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că ești apt pentru facultatea la care candidezi;

– Cerere tip de înscriere;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic

Documente cerute doar de anumite facultăți:

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie ;

– Foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);

– Eseu/ lucrare de admitere;

– O prezentare scrisă a unui teme de cercetare;

Pentru a vedea care este componența dosarului pentru programul de masterat la care vrei să aplici, consultă această pagină.

 

 

 

Tags: , , ,

Top