Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat.

 

Facultate Modalitate de admitere
Administrație și Afaceri – Proba 1 – 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de Bacalaureat;

– Proba 2 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

* Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc la o dată ce va fi anunțată ulterior (cu excepția celor cu certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS).

Geologie și Geofizică Media generală a examenului de Bacalaureat 100%
Litere

Specializări:
• Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
• Etnologie
• Ştiinţe ale informării şi documentării
• Comunicare şi relaţii publice IFR
• Studii europene
• Asistenţă managerială şi administrativă

 

 

Media de admitere= (media examenului de bacalaureat + obținută la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat) / 2

Limbi și Literaturi Străine

Specializări: 
• Limbă și Literatură (A) Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Rusă, Bulgară, Polonă, Sârbă, Ucraineană, Maghiară, Neogreacă, Rromani + Limbă și literatura (B) – Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Coreeană, Persană, Hindi, Rusă, Latină, Română

• Studii culturale – Studii iudaice

• Limbi moderne aplicate: Engleză A + Limba B (Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Rusă, Cehă, Slovacă, Polonă, Croată)

 

 

 

Media generală a examenului de Bacalaureat

Romano-Catolică Media generală a examenului de Bacalaureat