Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă.

 

Facultatea Modalitate de admitere
Chimie 1. Media generală a examenului de Bacalaureat – 75%
2. Media testului grilă (la alegere: chimie generală şi anorganică sau chimie organică – 25%
Fizică 1. Media generală a examenului de bacalaureat – 50%
2. Punctajul obţinut la testul grilă (la alegere din tematica examenului de Bacalaureat la una din cele cinci discipline Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) – 50%
Limbi și Literaturi Străine

Specializarea
• Studii Americane

 

1. Media generală a examenului de Bacalaureat – 50%
2. Examen scris la limba engleză – 50%

Matematică și Informatică 

Specializările: 
• Matematică
• Informatică
• Calculatoare şi tehnologia informației

 

1. Media generală a examenului de Bacalaureat (sau media de absolvire a unui program de licenţă dintr-un domeniu exact, tehnic sau economic – pentru candidaţii la a doua facultate)- 20%
2. Nota examenului scris – 80%;

Psihologie și Științele Educației 

Specializările
• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani) – IF
• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București) – ID

 

1. Probă de aptitudini eliminatorie (oral) – abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) – notată cu admis/respins
2. Media generală a examenului de Bacalaureat

Teologie Ortodoxă 

Specializări:
• Artă sacră

 

• Teologie Pastorală

 

 

 

• Teologie Didactică
• Teologie – Asistență Socială

 

1. Test de aptitudini socio-umane
2. Probă de concurs: desen (50% din media de admitere)
3. Media examenului de Bacalaureat (50% din media de admitere)

1. Test de aptitudini socio-umane
2. Probă eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale
3. Test-grilă din Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media de admitere)
4. Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)

1. Test de aptitudini socio-umane
2. Interviu (50% din media de admitere)
3. Media examenului de bacalaureat (50% din media de admitere)