Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere va consta în examen.

 

FacultateaModalitate de admitere
DreptExamen scris la disciplinele Limba română şi Economie
Jurnalism și Științele Comunicării Examen scris
LitereExamen scris de o oră de Comunicare scrisă în limba română
Limbi și Literaturi Străine

Specializările:
• Limbă și literatură (A) - Engleză, Franceză, Germană, Suedeză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă + Limbă și literatura (B) – Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Calatală, Coreeană, Persană, Hindi, Rusă, Latină, Română


• Limbi moderne aplicate - Traducere și interpretare
Examen scris la două discipline
Psihologie și Științele Educației

Specializarea: PsihologieExamen grilă din tematică (manual de Psihologie liceu)